GRATIS ONTWIKKELADVIES 45-PLUSSERS DANKZIJ SUBSIDIE
Tijdelijk aanbod subsidieregeling vanuit het Rijk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een subsidie beschikbaar voor werknemers vanaf 45 jaar om hun loopbaan en situatie op de arbeidsmarkt gratis in kaart te brengen. Met dit persoonlijke ontwikkeladvies wil minister Koolmees 45-plussers stimuleren regie over hun loopbaan te nemen en/of te houden en vooruit te kijken naar hoe zij gezond, met plezier en met succes aan het werk blijven tot aan hun pensioenleeftijd.

JOUW TOEKOMSTPERSPECTIEF CONCREET IN BEELD
Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van jouw huidige werk, de competenties en jouw toekomstige loopbaanmogelijkheden. Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst de vraag; wat moet mijn volgende stap zijn op het gebied van werk? We gaan je actief laten nadenken over hoe jij werkend jouw pensioenleeftijd kunt bereiken en de kans op uitval door ziekte of werkloosheid kunt voorkomen. 

Als je niet happy bent in je baan geeft dit advies je richtlijnen hoe jij stappen kunt zetten om wel weer met plezier naar je werk te gaan of wat je kunt doen om van baan te veranderen of je eigen onderneming te starten.

KUN JIJ IN DEZE FUNCTIE BLIJVEN TOT AAN JE PENSIOEN?

  • Je wordt ouder, je maakt van alles mee waardoor je zelf ook verandert
  • Je functie heeft (of krijgt) een andere invulling gekregen
  • Je hebt een andere werkgever of leidinggevenden gekregen (die een eigen visie, andere werkervaring en/of andere normen en waarden heeft)  
  • Er zijn ontwikkelingen in je branche
  • Of wellicht ontwikkelingen in de gehele arbeidsmarkt dat effect heeft op jouw functie.

Het kan zomaar zijn dat je ook al lang in deze functie zit, maar eigenlijk pas net over de helft van je loopbaan bent. Baat het niet dan schaadt het niet. Geef jezelf nieuw inzicht en wees goed voorbereid.

JE KOMT IN AANMERKING ALS

  • Je werkende bent van 45 jaar of ouder en
  • Gemiddeld 12 uur per week werkt